Three Recently Diverging Duplicated Methyltransferases Exhibit Substrate-Dependent Regioselectivity Essential for Xantholipin Biosynthesis

Lingxin Kong, Qing Wang, Weinan Yang, Jufang Shen, Yan Li, Xiaoqing Zheng, Lu Wang, Yiwen Chu, Zixin Deng, Yit Heng Chooi, Delin You

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Web of Science)
34 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results