Roburic acid attenuates osteoclastogenesis and bone resorption by targeting RANKL-induced intracellular signaling pathways

Gang Wang, Kai Chen, Chao Ma, Chao Wang, Delong Chen, Jianbo He, Yuhao Liu, Tao Jiang, Jinbo Yuan, Leilei Chen, Wei He, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Finished

Search results