Pectolinarigenin prevents bone loss in ovariectomized mice and inhibits RANKL-induced osteoclastogenesis via blocking activation of MAPK and NFATc1 signaling

Yu Xiao, Kai Li, Ziyi Wang, Fangsheng Fu, Siyuan Shao, Fangming Song, Jinmin Zhao, Weiwei Chen, Qian Liu, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

14 Citations (Scopus)
128 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results