Negative thermal quenching of below-bandgap photoluminescence in InPBi

Xiren Chen, Xiaoyan Wu, Li Yue, Liangqing Zhu, Wenwu Pan, Zhen Qi, Shumin Wang, Jun Shao

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Negative thermal quenching of below-bandgap photoluminescence in InPBi'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy