Melatonin confers cadmium tolerance by modulating critical heavy metal chelators and transporters in radish plants

Liang Xu, Fei Zhang, Mingjia Tang, Yan Wang, Junhui Dong, Jiali Ying, Yinglong Chen, Bing Hu, Cui Li, Liwang Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

96 Citations (Scopus)
127 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Melatonin confers cadmium tolerance by modulating critical heavy metal chelators and transporters in radish plants'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology