Integration of genetics and miRNA-target gene network identified disease biology implicated in tissue specificity

Saori Sakaue, Jun Hirata, Yuichi Maeda, Eiryo Kawakami, Takuro Nii, Toshihiro Kishikawa, Kazuyoshi Ishigaki, Chikashi Terao, Ken Suzuki, Masato Akiyama, Naomasa Suita, Tatsuo Masuda, Kotaro Ogawa, Kenichi Yamamoto, Yukihiko Saeki, Masato Matsushita, Maiko Yoshimura, Hidetoshi Matsuoka, Katsunori Ikari, Atsuo TaniguchiHisashi Yamanaka, Hideya Kawaji, Timo Lassmann, Masayoshi Itoh, Hiroyuki Yoshitomi, Hiromu Ito, Koichiro Ohmura, Alistair R. R Forrest, Yoshihide Hayashizaki, Piero Carninci, Atsushi Kumanogoh, Yoichiro Kamatani, Michiel de Hoon, Kazuhiko Yamamoto, Yukinori Okada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

29 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Integration of genetics and miRNA-target gene network identified disease biology implicated in tissue specificity'. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry

Mathematics