Hederagenin protects mice against ovariectomy-induced bone loss by inhibiting RANKL-induced osteoclastogenesis and bone resorption

Kun Tian, Yuangang Su, Jiaxin Ding, Dairong Wang, Yunfei Zhan, Yicheng Li, Jiamin Liang, Xixi Lin, Fangming Song, Ziyi Wang, Jiake Xu, Qian Liu, Jinmin Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results