Enhanced BMP signalling causes growth plate cartilage dysrepair in rats

Yu Wen Su, Derick S.K. Wong, Jian Fan, Rosa Chung, Liping Wang, Yuhui Chen, Claire H. Xian, Lufeng Yao, Liang Wang, Bruce K. Foster, Jiake Xu, Cory J. Xian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Search results