Effects of grazing on the acquisition of nitrogen by plants and microorganisms in an alpine grassland on the Tibetan plateau

Lili Jiang, Shiping Wang, Pang Zhe, Changshun Wang, Paul Kardol, Lei Zhong, Qiang Yu, Zhichun Lan, Yanfen Wang, Xingliang Xu, Yakov Kuzyakov, Caiyun Luo, Zhenhua Zhang, Davey L. Jones

Research output: Contribution to journalArticle

11 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effects of grazing on the acquisition of nitrogen by plants and microorganisms in an alpine grassland on the Tibetan plateau'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences