Cumambrin A prevents OVX-induced osteoporosis via the inhibition of osteoclastogenesis, bone resorption, and RANKL signaling pathways

Lin Zhou, Qian Liu, Guoju Hong, Fangming Song, Jinmin Zhao, Jinbo Yuan, Jun Xu, Ren Xiang Tan, Jennifer Tickner, Qiong Gu, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)
Filter
Finished

Search results