Asiaticoside, a component of Centella asiatica attenuates RANKL-induced osteoclastogenesis via NFATc1 and NF-kappa B signaling pathways

Lilei He, Guoju Hong, Lin Zhou, Jianguo Zhang, Jian Fang, Wei He, Jennifer Tickner, Xiaorui Han, Lilian Zhao, Jiake Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Citations (Scopus)

Search results