Arbuscular Mycorrhizal Fungi Alleviate Low Phosphorus Stress in Maize Genotypes with Contrasting Root Systems

Liyan Liang, Baoxing Liu, Di Huang, Qiqiang Kuang, Tingting An, Shuo Liu, Runjin Liu, Bingcheng Xu, Suiqi Zhang, Xiping Deng, Andrew Macrae, Yinglong Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Active

Search results