An in-situ study of low thermal expansion and internal stress evolution in FeMn alloys

Jinyi Liu, Daqiang Jiang, Zhiyuan Ma, Hui Zhang, Genfa Kang, Yuxuan Chen, Kaiyuan Yu, Yang Ren, Yinong Liu, Lei Ge, Lishan Cui

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Finished

Search results