3D-Printing Damage-Tolerant Architected Metallic Materials with Shape Recoverability via Special Deformation Design of Constituent Material

Zhiwei Xiong, Meng Li, Shijie Hao, Yinong Liu, Lishan Cui, Hong Yang, Chengbo Cui, Daqiang Jiang, Ying Yang, Hongshuai Lei, Yihui Zhang, Yang Ren, Xiaoyu Zhang, Ju Li

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Citations (Scopus)
18 Downloads (Pure)
Filter
Active

Search results