Symbiosis between three arbuscular mycorrhizal fungi and three host plants

Translated title of the contribution: 种丛枝菌根真菌与 种寄主植物的共生关系

Ying Zhu, Yingxia Liu, Xiaofang Gong, Yinglong Chen, Aitian Ren, Runjin Liu, Liang Jin, You-Cai Xiong

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of '种丛枝菌根真菌与 种寄主植物的共生关系'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology